skolka.jpgskolkalaj.jpg

Mateřská škola se nachází na okraji Obce Malovice.

Obec se rozprostírá několik kilometrů od Netolic na pomezí Prachaticka, Strakonicka a Českobudějovicka. V blízkosti je významné poutní místo Jižních Čech - Lomec, s kostelem Panny Marie a původním loveckým zámečkem. Zřizovatelem školky je Obec Malovice, okres Prachatice.

Z historie:

Mateřská škola byla postavena v roce 1976  a nachází se v obci  již  45 let.

K výrazným změnám došlo v roce 2003, kdy se mateřská škola stala příspěvkovou organizací Obce Malovice.

Od tohoto roku se školka přizpůsobuje daným potřebám, jak rodičovské veřejnosti, tak obci, jako zřizovateli.

Z důvodu klesajícího počtu dětí a nedostatečného využívání celé budovy, byl v roce 2005 z nevyužívaných prostorů školky zřízen obecní byt.

Jednotřídní MŠ s kapacitou pro 25 dětí takto fungovala do roku 2010. Byla plně dostačující jak pro děti z Malovicka, tak i děti z blízkého okolí.

Zlomovým rokem se stal rok 2012, kdy narozených dětí přibývalo. Z rodičovské veřejnosti zájem o umístění batolat a dvou letých dětí. Proto se zrušil obecní byt a v částečných prostorách vzniká Mateřské centrum „Žirafa“ slavnostně otevřené v listopadu 2014.

Mateřské škole je udělena výjimka z počtu dětí na třídu na 28 dětí pouze na 2 roky. Děti povyrostly a batolata ubyla. V říjnu 2016 ukončuje mateřské centrum svojí činnost a celá budova se navrací zpět mateřské škole. Od začátku roku 2017 se připravovala dokumentace pro přestavbu prostor a vznik dvoutřídní mateřské školy. Po nutných stavebních úpravách, zvětšení a propojení společných prostorů školky a předělání zázemí pro provoz samostatných dvou tříd, vzniká dvoutřídní mateřská škola s kapacitou pro 40 dětí. Ve školním roce 2017/2018 se rozjíždí provoz v samostatných třídách, které mají kapacitu – malá třída pro 15 dětí a velká třída pro 25 dětí. Malá třída je určena a zařízena pro děti mladší, od 2 let. Velká třída je pro děti starší a hlavně pro předškoláky. V současné době je dvoutřídní mateřská škola plně využívaná, navštěvují jí děti hlavně z Malovicka a při volné kapacitě i děti z blízkého okolí.

Naše školka je rodinného typu. Schází se zde děti převážně ve věku od 2 do 6 let z Malovic, obcí Malovicka a děti rodičů, kteří mají zájem právě o tento typ školky. Součástí mateřské školy je školní jídelna, kde je dětem zajištěno celodenní stravování. Při vstupu do školky na nás dýchne atmosféra pohody, porozumění a tvořivosti. V takovém prostředí  vznikají nenahraditelná přátelství, legrace a dětské výtvory, které zdobí prostory školy a vývěsky v obcích Malovicka. Podílíme se též na společenském dění v obci.

Pořádáme: „Dny otevřených dveří"- besídky, besedy, výstavky, společná posezení, tvořivé dílny pro rodiče, školáky i veřejnost, sportovní a kulturní akce, výlety za poznáním do okolí apod. .

V duchu kamarádských vztahů ve společném soužití velkých a malých dětí ve třídách – Malá třída !Sluníček“, Velká třída „Kluků a holčiček“, je sestaven náš vlastní Školní vzdělávací program „ My, z naší školičky“.